Java.com

Downloaden Help

Wat is Gebruikersaccountbeheer (UAC) in Microsoft Windows?


Dit artikel is van toepassing op:
  • Platform(s): Windows 7, Vista

Gebruikersaccountbeheer (UAC) is een beveiligingsonderdeel in Windows Vista en Windows 7. Dankzij Gebruikersaccountbeheer (UAC) kunnen gebruikers bepaalde taken als niet-beheerder of als beheerder uitvoeren zonder van gebruikersaccount te hoeven wisselen, zich af te hoeven melden of 'Uitvoeren als' te hoeven kiezen.

Een programma installeren en uitvoeren met UAC ingeschakeld
Aangezien voor het installeren van bepaalde toepassingen een Administrator-toegangstoken is vereist, is er een mechanisme in het besturingssysteem dat het starten van installatieprogramma's detecteert. Wanneer een toepassingsinstallatie is aangetroffen, wordt door Gebruikersaccountbeheer een goedkeuringsprompt weergegeven waarmee de gebruiker het installatieproces kan valideren. Na de installatie hoeft de gebruiker geen toestemming of referenties meer te geven voor de toepassing, tenzij het een beheertoepassing betreft.

Vraag om toestemming
Als een gebruiker probeert een taak uit te voeren waarvoor een gebruiker met Administrator-machtigingen nodig is, wordt de gebruiker om toestemming gevraagd
'Uw toestemming is nodig om te kunnen doorgaan, Ga door als u reedsd met deze bewerking bent begonnen.'

Klik op Doorgaan om de taak waarmee de gebuiker is begonnen, voort te zetten.

Stappen om UAC uit te schakelen
U kunt Gebruikersaccountbeheer op verschillende manieren uitschakelen. Een van de gemakkelijkste manieren om het uit te schakelen is via het Configuratiescherm.
Opmerking: uw systeem is minder goed beveiligd als u Gebruikersaccountbeheer uitschakelt. Wij adviseren om Gebruikersaccountbeheer niet uitgeschakeld te laten.
  1. Klik op Start en open het Configuratiescherm
  2. Klik in het Configuratiescherm op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht
  3. Klik op Gebruikersaccounts
  4. Klik op Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen
  5. Schakel het selectievakje uit naast Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen om UAC uit te schakelen.
  6. Klik op OK
  7. Start de computer opnieuw op als u dat wordt gevraagd. De wijzigingen zijn van toepassing op alle gebruikers van de computer.
UAC inschakelen
Als u Gebruikersaccountbeheer weer wilt inschakelen, schakel dan het vakje in naast Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen en klik op OK.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle