Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoogtepunten Java 8-release


Dit artikel is van toepassing op:
 • Java-versie(s): 8.0

Op deze pagina worden de wijzigingen uitgelicht die van invloed zijn op eindgebruikers voor Java 8-releases. Meer informatie over wijzigingen vindt u in de opmerkingen bij elke release.
» Java-releasedatums


Java 8 update 51 (8u51)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2015d
  JDK 8u51 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2015d. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Bugfix: nieuwe Comodo startpunten toevoegen aan startcertificeringsinstanties
  Er zijn vier nieuwe startcertificaten voor Comodo toegevoegd:
  1. COMODO ECC Certification Authority
   alias: comodoeccca
   DN: CN=COMODO ECC Certification Authority, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
  2. COMODO RSA Certification Authority
   alias: comodorsaca
   DN: CN=COMODO RSA Certification Authority, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
  3. USERTrust ECC Certification Authority
   alias: usertrusteccca
   DN: CN=USERTrust ECC Certification Authority, O=The USERTRUST Network, L=Jersey City, ST=New Jersey, C=US
  4. USERTrust RSA Certification Authority
   alias: usertrustrsaca
   DN: CN=USERTrust RSA Certification Authority, O=The USERTRUST Network, L=Jersey City, ST=New Jersey, C=US
  Zie voor meer informatie: JDK-8077997 (niet openbaar).
 • Bugfix: nieuwe GlobalSign startpunten toevoegen aan startcertificeringsinstanties
  Er zijn twee startcertificaten voor GlobalSign toegevoegd:
  1. GlobalSign ECC Root CA - R4
   alias: globalsigneccrootcar4
   DN: CN=GlobalSign, O=GlobalSign, OU=GlobalSign ECC Root CA - R4
  2. GlobalSign ECC Root CA - R5
   alias: globalsigneccrootcar5
   DN: CN=GlobalSign, O=GlobalSign, OU=GlobalSign ECC Root CA - R5
  Zie voor meer informatie: JDK-8077995 (niet openbaar).
 • Bugfix: Actalis toevoegen aan startcertificeringsinstanties
  Er is één nieuw startcertificaat toegevoegd:
  Actalis Authentication Root CA
  alias: actalisauthenticationrootca
  DN: CN=Actalis Authentication Root CA, O=Actalis S.p.A./03358520967, L=Milan, C=IT

  Zie voor meer informatie: JDK-8077903 (niet openbaar).
 • Bugfix: Nieuw Entrust ECC startpunt toevoegen
  Er is één nieuw startcertificaat toegevoegd:
  Entrust Root Certification Authority - EC1
  alias: entrustrootcaec1
  DN: CN=Entrust Root Certification Authority - EC1, OU="(c) 2012 Entrust, Inc. - for authorized use only", OU=See www.entrust.net/legal-terms, O="Entrust, Inc.", C=US

  Zie voor meer informatie: JDK-8073286 (niet openbaar).
 • Bugfix: Oude policystartpunten voor Valicert klasse 1 en 2 verwijderen
  Er zijn twee startcertificaten met 1024-bits sleutels verwijderd:
  1. ValiCert Class 1 Policy Validation Authority
   alias: secomvalicertclass1ca
   DN: EMAILADDRESS=info@valicert.com, CN=http://www.valicert.com/, OU=ValiCert Class 1 Policy Validation Authority, O="ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
  2. ValiCert Class 2 Policy Validation Authority
   alias: valicertclass2ca
   DN: EMAILADDRESS=info@valicert.com, CN=http://www.valicert.com/, OU=ValiCert Class 2 Policy Validation Authority, O="ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
  Zie voor meer informatie: JDK-8077886 (niet openbaar).
 • Bugfix: Oude Thawte startpunten verwijderen
  Er zijn twee startcertificaten met 1024-bits sleutels verwijderd:
  1. Thawte Server CA
   alias: thawteserverca
   DN: EMAILADDRESS=server-certs@thawte.com, CN=Thawte Server CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting cc, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
  2. Thawte Personal Freemail CA
   alias: thawtepersonalfreemailca
   DN: EMAILADDRESS=personal-freemail@thawte.com, CN=Thawte Personal Freemail CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
  Zie voor meer informatie: JDK-8074423 (niet openbaar).
 • Bugfix: Meer oude Verisign, Equifax en Thawte startpunten verwijderen
  Er zijn vijf startcertificaten met 1024-bits sleutels verwijderd:
  1. Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority - G2
   alias: verisignclass3g2ca DN: OU=VeriSign Trust Network, OU="(c) 1998 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=Class 3 Public Primary Certification Authority - G2, O="VeriSign, Inc.", C=US
  2. Thawte Premium Server CA
   alias: thawtepremiumserverca
   DN: EMAILADDRESS=premium-server@thawte.com, CN=Thawte Premium Server CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting cc, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
  3. Equifax Secure Certificate Authority
   alias: equifaxsecureca
   DN: OU=Equifax Secure Certificate Authority, O=Equifax, C=US
  4. Equifax Secure eBusiness CA-1
   alias: equifaxsecureebusinessca1
   DN: CN=Equifax Secure eBusiness CA-1, O=Equifax Secure Inc., C=US
  5. Equifax Secure Global eBusiness CA-1,
   alias: equifaxsecureglobalebusinessca1
   DN: CN=Equifax Secure Global eBusiness CA-1, O=Equifax Secure Inc., C=US
  Zie voor meer informatie: JDK-8076202 (niet openbaar).
 • Bugfix: TrustCenter certificeringsinstantiestartpunten uit cacerts verwijderen
  Er zijn drie startcertificaten verwijderd:
  1. TC TrustCenter Universal CA I
   alias: trustcenteruniversalcai
   DN: CN=TC TrustCenter Universal CA I, OU=TC TrustCenter Universal CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
  2. TC TrustCenter Class 2 CA II
   alias: trustcenterclass2caii
   DN: CN=TC TrustCenter Class 2 CA II, OU=TC TrustCenter Class 2 CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
  3. TC TrustCenter Class 4 CA II
   alias: trustcenterclass4caii
   DN: CN=TC TrustCenter Class 4 CA II, OU=TC TrustCenter Class 4 CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
  Zie voor meer informatie: JDK-8072958 (niet openbaar).
 • Bugfix: RC4 in SunJSSE provider afkeuren
  RC4 wordt nu beschouwd als een zwak cipher. Servers mogen RC4 niet selecteren, tenzij er geen sterkere kandidaat in de door de client aangevraagde cipher-suites is. Er is een nieuwe beveiligingseigenschap, jdk.tls.legacyAlgorithms, toegevoegd om de verouderde algoritmen in de Oracle JSSE implementatie te definiëren. Aan RC4 gerelateerde algoritmen worden toegevoegd aan de lijst met verouderde algoritmen. Zie voor meer informatie: JDK-8074006 (niet openbaar).
 • Bugfix: RC4-cipher-suites verbieden
  RC4 wordt nu beschouwd als een aangetast cipher. RC4-cipher-suites zijn verwijderd uit de standaardlijst met actieve cipher-suites op de client en de server in de Oracle JSSE implementatie. Deze cipher-suites kunnen nog steeds worden geactiveerd via de methoden SSLEngine.setEnabledCipherSuites() en SSLSocket.setEnabledCipherSuites(). Zie voor meer informatie: JDK-8077109 (niet openbaar).
 • Bugfix: Verbeterde certificeringscontrole
  Met deze fix wordt bij JSSE-eindpuntidentificatie standaard geen reverse name lookup uitgevoerd voor IP-adressen in JDK. Als een applicatie reverse name lookup moet uitvoeren voor ruwe IP-adressen in SSL/TLS-verbindingen en er een compatibiliteitsprobleem met de eindpuntidentificatie optreedt, kan de systeemeigenschap "jdk.tls.trustNameService" worden gebruikt om reverse name lookup in te schakelen. Als de naamservice niet betrouwbaar is, kan het inschakelen van reverse name lookup ertoe leiden dat uw systeem kwetsbaar wordt voor MITM-aanvallen. Zie voor meer informatie: JDK-8067695 (niet openbaar).
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u51 is 20 oktober 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u51) door een secundair mechanisme op 20 november 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

Zie de pagina JDK 8u51 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u51


Java 8 update 45 (8u45)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2015a
  JDK 8u45 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2015a. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Bugfix: afhandeling van JAR-bestanden verbeteren Bij het maken of uitpakken van een ZIP- of JAR-bestand met het hulpprogramma jar is het vanaf JDK 8u45 niet langer toegestaan om bij de invoer van het pad van het zipbestand een voorafgaande schuine streep '/' en '..' (punt-punt) te gebruiken. Gebruik de nieuwe opdrachtregeloptie "-P" wanneer het nodig is om het pad met punt-punt en/of het absolute pad te behouden. Zie 8064601 (niet openbaar).
 • Bugfix: uitvoering van een jnlp-applicatie met geneste 'resource'-sectie mislukt met een NPE bij het laden in jre8u40. Een jnlp-applicatie met geneste <resources>-tags binnen een <java>- of <j2se>-tag kan een NPE veroorzaken. Dit probleem is nu opgelost. De tag <resources> mag alleen worden gebruikt als de tag <java> werkelijk wordt gebruikt. Zie 8072631 (niet openbaar).
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u45 is 14 juli 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u45) door een secundair mechanisme op 14 augustus 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

Zie de pagina JDK 8u45 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u45


Java 8 update 40 (8u40)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014j
  JDK 8u40 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014j. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Bugfix: standaard interfacemethoden en statische interfacemethoden in JDI, JDWP en JDB. Sinds JDK 8 is het mogelijk rechtstreeks uitvoerbare statische methoden en standaardmethoden te gebruiken in interfaces. Deze methoden kunnen niet worden uitgevoerd via JDWP of JDI, en kunnen daarom niet goed worden gedebugd. Zie voor meer informatie JDK 8 Compatibility Guide. Zie 8042123.
 • Bugfix: Java Access Bridge kan worden geactiveerd vanuit het besturingspaneel voor 32-bits JRE's. Voorheen werd het selectievakje 'Enable Java Access Bridge' uit het Java-besturingspaneel verwijderd bij het verwijderen van de 64-bits JRE, zelfs als de 32-bits JRE nog op het systeem aanwezig was. Vanaf JDK release 8u40 blijft het selectievakje 'Enable Java Access Bridge' behouden, onder Control Panel \Ease of Access \Ease of Access Center \Use the computer without a display, als een 32-bits JRE aanwezig is. Een gebruiker kan Java Access Bridge dus activeren via het besturingspaneel. Zie 8030124 voor meer informatie.
 • Bugfix: JavaFX Media Stack bijwerken op Mac OS X. Aan JavaFX media is een platform voor op AVFoundation gebaseerde spelers toegevoegd. Het oude op QTKit gebaseerde platform kan nu worden verwijderd, voor compatibiliteit met Mac App Store. Zie 8043697 (niet openbaar).
 • Bugfix: Ontbrekende DOM-API's In JDK release 8u40 zijn de DOM-API's van de oude plug-in per ongeluk verwijderd. Als een applet com.sun.java.browser.dom.DOMService nodig heeft om met de browser te communiceren, moeten gebruikers mogelijk hun applet zo bijwerken dat netscape.javascript.JSObject wordt gebruikt, of moeten zij JDK 8 Update 31 blijven gebruiken. Dit probleem is verholpen in build 26 en er zijn nieuwe installatieprogramma's voor 8u40 gepubliceerd. Als u last hebt van dit probleem, downloadt u de bijgewerkte installatieprogramma's voor JDK 8u40 en voert u ze uit. Zie voor meer informatie: 8074564.
 • Bugfix: Mac 10.10: applicaties die worden uitgevoerd met het welkomstscherm, hebben problemen met de focus. Het toetsenbord kan de focus niet krijgen van zelfstandige of via webstart gestarte applicaties die gebruikmaken van het welkomstscherm. Tijdelijke oplossing: start javaws met de optie -Xnosplash. Dit probleem is verholpen in build 27 en er is een nieuw installatieprogramma voor 8u40 gepubliceerd. Als u last hebt van dit probleem, downloadt u het bijgewerkte installatieprogramma voor JDK 8u40 en voert u het uit. Zie voor meer informatie: 8074668.
 • Verbeteringen voor Java-verpakkingsprogramma
  JDK-release 8u40 bevat de volgende verbeteringen voor het Java-verpakkingsprogramma:
 • Verouderde API's
  De mechanismen endorsed-standards override en extension zijn verouderd en worden in een volgende release mogelijk verwijderd. Er zijn geen runtimewijzigingen. Het is raadzaam bestaande applicaties met de mechanismen 'endorsed-standards override' en 'extension' te migreren naar applicaties zonder deze mechanismen. Voor het opsporen van alle bestaande voorvallen van deze mechanismen kunt u de opdrachtregeloptie -XX:+CheckEndorsedAndExtDirs gebruiken. Deze optie werkt echter niet in de volgende gevallen:
  • De systeemeigenschap -Djava.endorsed.dirs of -Djava.ext.dirs is zo ingesteld, dat de standaardlocatie wordt gewijzigd.
  • De directory ${java.home}/lib/endorsed bestaat.
  • ${java.home}/lib/ext bevat een of meer JAR-bestanden naast de JAR-bestanden die door JDK worden verstuurd.
  • De directory van een platformspecifieke, systeembrede uitbreiding bevat een of meer JAR-bestanden.
  De opdrachtregeloptie -XX:+CheckEndorsedAndExtDirs wordt ondersteund in JDK-release 8u40 en hoger.
 • Verschillende pagina's voor hulpprogramma JJS
  De Japanse versie van de helppagina voor jjs is anders dan de Engelse versie. Sommige niet-ondersteunde opties zijn verwijderd uit de Engelse versie van de pagina voor het hulpprogramma jjs. De Japanse versie van het document wordt later bijgewerkt. Zie 8062100 (niet openbaar). Zie Tools Enhancements in JDK 8 voor overige wijzigingen in de pagina voor het hulpprogramma jjs.
 • Wijziging in standaardwaarden voor G1HeapWastePercent en G1MixedGCLiveThresholdPercent
  De standaardwaarde voor G1HeapWastePercent is gewijzigd van 10 in 5 om de behoefte aan volledige GC's (garbage collectors) te verminderen. Om dezelfde reden is de standaardwaarde voor G1MixedGCLiveThresholdPercent gewijzigd van 65 in 85.
 • Nieuwe filterinterface voor toegang tot Java-klassen
  Met de interface jdk.nashorn.api.scripting.ClassFilter kunt u de toegang tot specifieke Java-klassen beperken via scripts die worden uitgevoerd door een Nashorn scriptengine. Zie Restricting Script Access to Specified Java Classes in de Nashorn User's Guide en 8043717 (niet openbaar) voor meer informatie.
 • Problemen met JCE-providers van derden
  Met de fix voor JDK-8023069 (in JDK 8u20) worden de SunJSSE-provider, de SunJCE-provider en sommige interne interfaces bijgewerkt. Sommige JCE-providers van derden (zoals RSA JSAFE) maken gebruik van sun.* internal-interfaces, en werken daarom niet met de bijgewerkte SunJSSE-provider. Dergelijke providers moeten worden bijgewerkt om te kunnen functioneren met de bijgewerkte SunJSSE-provider. Neem contact op met uw JCE-leverancier voor een update als dit bij u het geval is. Zie voor meer informatie: 8058731.
 • Opnieuw geactiveerde coderingstypen in Solaris Crypto Framework
  Voor gebruikers van Solaris 10 is een wijziging aangebracht om bewerkingen met MD5, SHA1 en SHA2 via het Solaris Crypto Framework weer mogelijk te maken. Als u de foutmelding CloneNotSupportedException of PKCS11-foutmelding CKR_SAVED_STATE_INVALID krijgt bij JDK 8u40, moet u controleren of u beschikt over de hieronder vermelde patches, of een meer recente versie daarvan, en deze zo nodig toepassen:
  • 150531-02 op sparc
  • 150636-01 op x86
 • Troubleshooting Guide-updates voor NMT
  NMT (Native Memory Tracking) is een Java Hotspot VM-functie waarmee het interne-geheugengebruik voor een HotSpot JVM wordt bijgehouden. Native Memory Tracking kan worden gebruikt voor het volgen van interne VM-geheugentoewijzingen en VM-geheugenlekdiagnose. De pagina met verbeteringen voor VM is bijgewerkt met NMT-functies. Zie voor meer informatie: Java Virtual Machine Enhancements in Java SE 8. De Troubleshooting Guide is bijgewerkt met NMT-functies. Zie voor meer informatie: Native Memory Tracking.
 • Functie voor opstarten van verschillende JRE's afgekeurd
  De functie voor selectie van de JRE-versie bij het opstarten of de functie voor het opstarten van verschillende JRE's, zoals eerder beschreven in de documentatie, wordt afgekeurd in JDK 8u40. Applicaties die deze functie gebruiken om te vereisen dat een specifieke Java versie is geïmplementeerd, moeten overschakelen naar alternatieve implementatieoplossingen, zoals Java WebStart.
 • JavaFX Enhancements
  Te beginnen met de 8u40-release van de JDK zijn de JavaFX besturingselementen uitgebreid met hulptechnologie, wat betekent dat JavaFX besturingselementen nu toegankelijk zijn. Bovendien wordt er een openbare API geboden waarmee ontwikkelaars hun eigen toegankelijke besturingselementen kunnen schrijven. Ondersteuning voor toegankelijkheid wordt geboden op Windows en Mac OS X platforms en houdt het volgende in:
  • Ondersteuning voor het lezen van JavaFX besturingselementen door een schermlezer.
  • JavaFX besturingselementen kunnen worden doorlopen met behulp van het toetsenbord.
  • Ondersteuning voor een speciale hoog-contrastmodus die besturingselementen beter zichtbaar maakt voor gebruikers.
  Zie 8043344 (niet openbaar).

  de 8u40-release van de JDK bevat nieuwe JavaFX interfacebesturingselementen: een spinnerbesturingselement, ondersteuning voor opgemaakte tekst, en een standaardset met waarschuwingsvensters.
  • Spinnerbesturingselement: een spinner is een tekstveld met één regel, waarin de gebruiker een getal of een objectwaarde kan selecteren uit een geordende reeks. Zie de klasse javafx.scene.control.Spinner voor meer informatie.
  • Opgemaakte tekst: de nieuwe TextFormatter-klasse biedt tekstopmaakmogelijkheden voor subklassen van TextInputControl (bijvoorbeeld TextField en TextArea). Zie de klasse javafx.scene.control.TextFormatter voor meer informatie.
  • Dialoogvensters: de Dialog-klasse maakt het applicaties mogelijk aangepaste dialoogvensters te maken. Verder wordt er ook een Alert-klasse geboden, die Dialog uitbreidt en ondersteuning biedt voor een aantal vooraf gebouwde typen dialoogvensters die gemakkelijk aan gebruikers kunnen worden getoond om een reactie te vragen. Zie de klassen javafx.scene.control.Dialog, javafx.scene.control.Alert, javafx.scene.control.TextInputDialog en javafx.scene.control.ChoiceDialog voor meer informatie.
  Zie 8043350 (niet openbaar).
Commerciële functies
 • Application Class Data Sharing (AppCDS)
  Application Class Data Sharing (AppCDS) vormt een uitbreiding op CDS waarmee u klassen uit de directory's van standaarduitbreidingen en het applicatieklassenpad in het gedeelde archief kunt plaatsen. Deze commerciële functie wordt niet langer beschouwd als experimentele functie (in tegenstelling tot hetgeen wordt vermeld in de documentatie voor Java-hulpprogramma's). Zie voor meer informatie de optie -XX:+UseAppCDS op de pagina voor het Java-startprogramma.
 • Cooperative Memory Management
  Vanaf JDK 8u40 is het begrip 'memory pressure' (geheugendruk) toegevoegd aan de JDK. Geheugendruk is een eigenschap die staat voor het totale geheugengebruik (RAM) in het systeem. Hoe hoger de geheugendruk, hoe eerder het systeemgeheugen onvoldoende wordt. Als reactie op toenemende geheugendruk wordt door de JDK geprobeerd het geheugengebruik te verminderen. Dit gebeurt meestal door de Java-heapgrootte te verkleinen. Door de acties van de JDK om het geheugengebruik te verminderen, kunnen de prestaties afnemen. Dit is een bewuste keuze. Het drukniveau wordt door de applicatie bepaald via een JMX-MXBean en uitgedrukt in een schaal van 0 (geen druk) tot 10 (bijna onvoldoende geheugen). Deze functie kan pas worden geactiveerd als jdk.management.cmm.SystemResourcePressureMXBean is geregistreerd. De geheugendruk wordt vervolgens ingesteld met behulp van het attribuut 'MemoryPressure'.
  Er is ook een nieuwe opdrachtregelvlag beschikbaar, -XX:MemoryRestriction, waarbij u een van de volgende argumenten kunt opgeven: 'none' (geen), 'low' (laag), 'medium' (normaal) of 'high' (hoog). Hiermee wordt de initiële druk in de JDK ingesteld. Dit werkt ook als de MXBean niet is geregistreerd. Voor Cooperative Memory Management is de GC 'G1' vereist (-XX:+UseG1GC). Deze functie is niet compatibel met de vlag -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent.
 • Nieuwe commerciële vlaggen
  Er zijn nu twee nieuwe VM-opties beschikbaar voor houders van een commerciële licentie:
  • -XX:+ResourceManagement
  • -XX:ResourceManagementSampleInterval=waarde (in milliseconden)
  Zie de documentatie van het Java-startprogramma voor meer informatie.
 • Documentatie over MSI-installatieprogramma toegevoegd
  De Microsoft Windows Installer (MSI) Enterprise JRE Installer Guide is beschikbaar. Voor de MSI Enterprise JRE Installer is een commerciële licentie voor gebruik in een productieomgeving vereist. Klik hier voor meer informatie over (het activeren van) commerciële functies.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u40 is 14 april 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u40) door een secundair mechanisme op 14 mei 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Zie de pagina JDK 8u40 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u40


Java 8 update 31 (8u31)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014j
  JDK 8u31 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014j. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • SSLv3 is standaard inactief
  Vanaf JDK-release 8u31 is het SSLv3-protocol (Secure Socket Layer) gedeactiveerd en niet standaard beschikbaar. Zie de eigenschap jdk.tls.disabledAlgorithms in het bestand <JRE_HOME>\lib\security\java.security. Als SSLv3 absoluut vereist is, kan het protocol opnieuw worden geactiveerd door 'SSLv3' te verwijderen uit de eigenschap jdk.tls.disabledAlgorithms in het bestand java.security of door deze beveiligingseigenschap dynamisch in te stellen voordat JSSE wordt geïnitialiseerd.
 • Wijzigingen aan het Java-besturingspaneel
  Vanaf JDK-release 8u31 is het SSLv3-protocol verwijderd uit de opties van Java-besturingspaneel Advanced (uitgebreid). Als de gebruiker SSLv3 voor applicaties wil gebruiken, activeert u SSLv3 als volgt handmatig opnieuw:
  • Activeer het SSLv3-protocol op JRE-niveau, zoals beschreven in de vorige sectie.
  • Activeer het SSLv3-protocol op implementatieniveau: bewerk het bestand deployment.properties en voeg het volgende toe:

   deployment.security.SSLv3=true
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u31 is 14 april 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u31) door een secundair mechanisme op 14 april 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

Zie de pagina JDK 8u31 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u31


Java 8 update 25 (8u25)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014c
  JDK 8u25 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014c. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Bugfix: de voorkeursmodus van RC4 in de lijst met actieve cipher-suites verlagen
  Met deze fix wordt de voorkeur van op RC4 gebaseerde cipher-suites in de standaardlijst met actieve cipher-suites van de SunJSSE provider verlaagd. Zie 8043200 (niet openbaar).
 • Bugfix: JRE 8u20 loopt vast bij gebruik van Japanse IM in Windows
  VM loopt vast bij gebruik van Swing besturingselementen bij invoer van sommige Japanse of Chinese tekens op een Windows platform. Dit probleem is nu opgelost. Zie 8058858 (niet openbaar).
Instructies voor het deactiveren van SSL v3.0 in Oracle JDK en JRE

Oracle raadt gebruikers en ontwikkelaars aan het SSLv3-protocol te deactiveren.
» Hoe kunnen Java gebruikers controleren of zij niet getroffen zijn door de kwetsbaarheid 'Poodle' via SSL V3.0?

Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u25 is 20 januari 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u25) door een secundair mechanisme op 20 februari 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

Zie de pagina JDK 8u25 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u25


Java 8 update 20 (8u20)

Hoogtepunten van release
 • Nieuwe vlaggen toegevoegd aan beheer-API in Java
  De vlaggen MinHeapFreeRatio en MaxHeapFreeRatio zijn beheerbaar gemaakt. Dit betekent dat de vlaggen bij runtime kunnen worden gewijzigd met de beheer-API in Java. Ondersteuning voor deze vlaggen is ook toegevoegd aan ParallelGC als onderdeel van de policy van adaptieve grootte.
 • Wijzigingen Java-installatieprogramma
  • Er is een nieuwe Microsoft Windows Installer (MSI) Enterprise JRE Installer beschikbaar waarmee gebruikers de JRE in de gehele onderneming kunnen installeren. Zie voor meer informatie de sectie Downloading the Installer in JRE Installation for Microsoft Windows. De MSI Enterprise JRE Installer is alleen beschikbaar als onderdeel van Java SE Advanced of Java SE Suite. Zie voor meer informatie over deze commerciële producten Java SE Advanced en Java SE Suite.
  • Het Java-verwijderprogramma is geïntegreerd met het installatieprogramma om de optie te bieden oudere versies van Java van het systeem te verwijderen. Deze wijziging is van toepassing op Windows platforms van 32-bits en 64-bits. Zie Uninstalling the JRE.
 • Wijzigingen in het Java-besturingspaneel
  • Via het tabblad Update in het Java-besturingspaneel kunnen gebruikers nu automatisch 64-bits JRE's (naast 32-bits versies) op hun computer bijwerken.
  • Het beveiligingsniveau Medium (Gemiddeld) is verwijderd. Alleen de niveaus High (Hoog) en Very High (Zeer hoog) zijn nu beschikbaar. Applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels kunnen nog steeds worden uitgevoerd door de sites waarop ze worden gehost op te nemen in de Exception Site List (lijst met uitgezonderde websites). Dankzij de lijst met uitgezonderde websites hebben gebruikers de optie dezelfde applets toe te staan die zouden zijn toegestaan als de optie Medium (Gemiddeld) was geselecteerd, maar dan per site, waardoor het risico van het gebruik van meer tolerante instellingen wordt geminimaliseerd.
 • Java-compiler bijgewerkt
  De javac-compiler is zodanig bijgewerkt dat de analyse van de definitieve toewijzing voor de toegang tot lege definitieve velden wordt geïmplementeerd met 'this'. Zie voor meer informatie JDK 8 Compatibility Guide.
 • Wijziging in minimaal vereiste Java-versie voor de Java-plug-in en Java Webstart
  De minimaal vereiste Java-versie voor de Java-plug-in en Java Webstart is nu Java 5. Applets die niet kunnen worden uitgevoerd in Java 5 of later moeten worden overgezet naar een latere versie van Java om te kunnen blijven werken. Applets die voor eerdere versies zijn geschreven maar wel in Java 5 of later kunnen worden uitgevoerd, blijven werken.
 • Wijziging in UsageTracker-uitvoeropmaak
  UsageTracker-uitvoeropmaak is zodanig gewijzigd dat er nu aanhalingstekens worden gebruikt, om verwarring in het logbestand te vermijden. Hierdoor moeten mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop dergelijke informatie wordt gelezen. De functie kan worden ingesteld om op dezelfde manier te werken als in vorige versies, hoewel de nieuwe opmaak wordt aanbevolen. Zie de documentatie bij Java Usage Tracker.
 • Wijzigingen in Java-verpakkingsprogramma's
  • De naam javafxpackager is gewijzigd in javapackager.
  • De optie "-B" is toegevoegd aan de javapackager-implementatieopdracht, zodat u argumenten kunt doorgeven aan de bundlers die worden gebruikt om onafhankelijke applicaties te maken. Zie voor meer informatie de documentatie bij javapackager (Windows)/(Unix).
  • Het <fx:bundleArgument>-helperparameterargument is toegevoegd aan JavaFX Ant Task Reference. Hierdoor kunt u een argument opgeven (in het element <fx:deploy>) voor de bundler waarmee onafhankelijke applicaties worden gemaakt.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u20 is 14 oktober 2014. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u20) door een secundair mechanisme op 14 november 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Zie de pagina JDK 8u20 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u20


Java 8 update 11 (8u11)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie voor meer informatie Oracle Critical Patch Update Advisory.

Zie de pagina JDK 8u11 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u11


Java 8 update 5 (8u5)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie voor meer informatie Oracle Critical Patch Update Advisory.

Zie de pagina JDK 8u5 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u5


Java 8 Release

» Opmerkingen bij JDK- en JRE 8-release


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle