Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoogtepunten Java 8-release


Dit artikel is van toepassing op:
 • Java-versie(s): 8.0

Op deze pagina worden de wijzigingen uitgelicht die van invloed zijn op eindgebruikers voor Java 8-releases. Meer informatie over wijzigingen vindt u in de opmerkingen bij elke release.
» Java-releasedatums


Java 8 update 31 (8u31)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014j
  JDK 8u31 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014j. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • SSLv3 is standaard inactief
  Vanaf JDK-release 8u31 is het SSLv3-protocol (Secure Socket Layer) gedeactiveerd en niet standaard beschikbaar. Zie de eigenschap jdk.tls.disabledAlgorithms in het bestand <JRE_HOME>\lib\security\java.security. Als SSLv3 absoluut vereist is, kan het protocol opnieuw worden geactiveerd door 'SSLv3' te verwijderen uit de eigenschap jdk.tls.disabledAlgorithms in het bestand java.security of door deze beveiligingseigenschap dynamisch in te stellen voordat JSSE wordt geïnitialiseerd.
 • Wijzigingen aan het Java-besturingspaneel
  Vanaf JDK-release 8u31 is het SSLv3-protocol verwijderd uit de opties van Java-besturingspaneel Advanced (uitgebreid). Als de gebruiker SSLv3 voor applicaties wil gebruiken, activeert u SSLv3 als volgt handmatig opnieuw:
  • Activeer het SSLv3-protocol op JRE-niveau, zoals beschreven in de vorige sectie.
  • Activeer het SSLv3-protocol op implementatieniveau: bewerk het bestand deployment.properties en voeg het volgende toe:

   deployment.security.SSLv3=true
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u31 is 14 april 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u31) door een secundair mechanisme op 14 april 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

Zie de pagina JDK 8u31 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u31


Java 8 update 25 (8u25)

Hoogtepunten van release
 • IANA Data 2014c
  JDK 8u25 bevat IANA tijdzonegegevens, versie 2014c. Raadpleeg Timezone Data Versions in the JRE Software voor meer informatie.
 • Bugfix: de voorkeursmodus van RC4 in de lijst met actieve cipher-suites verlagen
  Met deze fix wordt de voorkeur van op RC4 gebaseerde cipher-suites in de standaardlijst met actieve cipher-suites van de SunJSSE provider verlaagd. Zie 8043200 (niet openbaar).
 • Bugfix: JRE 8u20 loopt vast bij gebruik van Japanse IM in Windows
  VM loopt vast bij gebruik van Swing besturingselementen bij invoer van sommige Japanse of Chinese tekens op een Windows platform. Dit probleem is nu opgelost. Zie 8058858 (niet openbaar).
Instructies voor het deactiveren van SSL v3.0 in Oracle JDK en JRE

Oracle raadt gebruikers en ontwikkelaars aan het SSLv3-protocol te deactiveren.
» Hoe kunnen Java gebruikers controleren of zij niet getroffen zijn door de kwetsbaarheid 'Poodle' via SSL V3.0?

Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u25 is 20 januari 2015. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u25) door een secundair mechanisme op 20 februari 2015. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory voor meer informatie.

Zie de pagina JDK 8u25 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u25


Java 8 update 20 (8u20)

Hoogtepunten van release
 • Nieuwe vlaggen toegevoegd aan beheer-API in Java
  De vlaggen MinHeapFreeRatio en MaxHeapFreeRatio zijn beheerbaar gemaakt. Dit betekent dat de vlaggen bij runtime kunnen worden gewijzigd met de beheer-API in Java. Ondersteuning voor deze vlaggen is ook toegevoegd aan ParallelGC als onderdeel van de policy van adaptieve grootte.
 • Wijzigingen Java-installatieprogramma
  • Er is een nieuwe Microsoft Windows Installer (MSI) Enterprise JRE Installer beschikbaar waarmee gebruikers de JRE in de gehele onderneming kunnen installeren. Zie voor meer informatie de sectie Downloading the Installer in JRE Installation for Microsoft Windows. De MSI Enterprise JRE Installer is alleen beschikbaar als onderdeel van Java SE Advanced of Java SE Suite. Zie voor meer informatie over deze commerciële producten Java SE Advanced en Java SE Suite.
  • Het Java-verwijderprogramma is geïntegreerd met het installatieprogramma om de optie te bieden oudere versies van Java van het systeem te verwijderen. Deze wijziging is van toepassing op Windows platforms van 32-bits en 64-bits. Zie Uninstalling the JRE.
 • Wijzigingen in het Java-besturingspaneel
  • Via het tabblad Update in het Java-besturingspaneel kunnen gebruikers nu automatisch 64-bits JRE's (naast 32-bits versies) op hun computer bijwerken.
  • Het beveiligingsniveau Medium (Gemiddeld) is verwijderd. Alleen de niveaus High (Hoog) en Very High (Zeer hoog) zijn nu beschikbaar. Applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels kunnen nog steeds worden uitgevoerd door de sites waarop ze worden gehost op te nemen in de Exception Site List (lijst met uitgezonderde websites). Dankzij de lijst met uitgezonderde websites hebben gebruikers de optie dezelfde applets toe te staan die waren toegestaan als de optie Medium (Gemiddeld) werd geselecteerd, maar dan per site, waardoor het risico van het gebruik van meer tolerante instellingen wordt geminimaliseerd.
 • Java-compiler bijgewerkt
  De javac-compiler is zodanig bijgewerkt dat de analyse van de definitieve toewijzing voor de toegang tot lege definitieve velden wordt geïmplementeerd met 'this'. Zie voor meer informatie JDK 8 Compatibility Guide.
 • Wijziging in minimaal vereiste Java-versie voor de Java-plug-in en Java Webstart
  De minimaal vereiste Java-versie voor de Java-plug-in en Java Webstart is nu Java 5. Applets die niet kunnen worden uitgevoerd in Java 5 of later moeten worden overgezet naar een latere versie van Java om te kunnen blijven werken. Applets die voor eerdere versies zijn geschreven maar wel in Java 5 of later kunnen worden uitgevoerd, blijven werken.
 • Wijziging in UsageTracker-uitvoeropmaak
  UsageTracker-uitvoeropmaak is zodanig gewijzigd dat er nu aanhalingstekens worden gebruikt, om verwarring in het logbestand te vermijden. Hierdoor moeten mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop dergelijke informatie wordt gelezen. De functie kan worden ingesteld om op dezelfde manier te werken als in vorige versies, hoewel de nieuwe opmaak wordt aanbevolen. Zie de documentatie bij Java Usage Tracker.
 • Wijzigingen in Java-verpakkingsprogramma's
  • De naam javafxpackager is gewijzigd in javapackager.
  • De optie "-B" is toegevoegd aan de javapackager-implementatieopdracht, zodat u argumenten kunt doorgeven aan de bundlers die worden gebruikt om onafhankelijke applicaties te maken. Zie voor meer informatie de documentatie bij javapackager (Windows)/(Unix).
  • Het <fx:bundleArgument>-helperparameterargument is toegevoegd aan JavaFX Ant Task Reference. Hierdoor kunt u een argument opgeven (in het element <fx:deploy>) voor de bundler waarmee onafhankelijke applicaties worden gemaakt.
Vervaldatum van Java

De vervaldatum voor 8u20 is 14 oktober 2014. Java verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt deze JRE (versie 8u20) door een secundair mechanisme op 14 november 2014. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren.

Bugfixes

Zie de pagina JDK 8u20 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u20


Java 8 update 11 (8u11)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie voor meer informatie Oracle Critical Patch Update Advisory.

Zie de pagina JDK 8u11 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u11


Java 8 update 5 (8u5)

Deze release bevat fixes voor beveiligingsproblemen. Zie voor meer informatie Oracle Critical Patch Update Advisory.

Zie de pagina JDK 8u5 Bug Fixes voor een lijst met bugfixes in deze release.

» Opmerkingen bij release 8u5


Java 8 Release

» Opmerkingen bij JDK- en JRE 8-release


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle