Java.com

Downloaden Help

Hulpbronnen

Wat zijn Java Auto Updater en jucheck.exe?


Dit artikel is van toepassing op:
  • Platform(s): Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000

Java Auto Updater en jucheck.exe
  • is gerelateerd aan de Java-software die op uw computer is ge├»nstalleerd.
  • controleert op nieuwe versies van Java op internet en waarschuwt u als er een nieuwe Java-versie beschikbaar is.
  • installeert geen Java. U krijgt de optie om de nieuwste Java-versie te installeren.
  • U moet dit proces laten uitvoeren zodat u de nieuwste (veilige) Java-versie krijgt.

Als er een nieuwe Java-update beschikbaar is, verschijnt er een ballon met functie-info op het bureaublad van Windows. Klik op het meldingsdialoogvenster om de nieuwe update te installeren.
Windows Vista, Windows 7, Windows 8: UAC-prompt
Afhankelijk van uw instellingen kan de toestemmingsprompt 'Gebruikersaccountbeheer' (User Access Control, UAC) worden weergegeven. Hierdoor kan met Java Auto Updater of jucheck.exe op updates worden gecontroleerd.

De toestemmingsprompt verschijnt als de computer probeert een taak uit te voeren waarvoor beheerderstoegang is vereist. Klik op Ja om het jucheck-proces te laten controleren of er een nieuwe versie voor uw computer beschikbaar is.Verwijder Java als u het niet nodig hebt.
De Java-download is gratis beschikbaar. Als u momenteel geen gebruik maakt van Java, kunt u de software verwijderen. U wordt dan niet meer voor updates gewaarschuwd. De eerstvolgende keer dat u Java-inhoud op internet tegenkomt, krijgt u instructies om Java te installeren zodat u de inhoud kunt bekijken.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle